Rejestracja

System jest przeznaczony dla osób studiujących na Politechnice Łódzkiej oraz osób, które zakończyły studia na Politechnice Łódzkiej.

Dane podstawowe


 
W przypadku dwuczłonowych nazwisk w celu poprawnej weryfikacji prosimy wpisywać dane w formie: Nazwisko[spacja][myślnik][spacja]Nazwisko. Dziękujemy.
kobieta mężczyzna

 

Dane dotyczące wykształcenia


 
Format: tylko liczby , np. 475477
Obowiązkowe wypełnienie tytułu w języku francuskim dla studentów (francuskojęzycznych studiów) IFE.
Nazwisko Kierownika pracy dyplomowej proszę wpisać w dopełniaczu ( np. prof. dr hab. Jana Kowalskiego).
Pozostałe dane oraz kolejne studia można dodać w swoim profilu użytkownika po dokonaniu rejestracji oraz aktywacji konta.
proszę o wydanie odpisu dyplomu wraz z suplementem w tłumaczeniu na język angielski

 

Dane kontaktowe


 
Podanie telefonu kontaktowego umozliwi kontakt Dziekanatu dotyczący wyznaczenia, lub zmiany terminu obrony pracy dyplomowej.

Dane personalne


 
Format daty: RRRR-MM-DD,np: 2013-02-22.

 

Dane dodatkowe dotyczące wykształcenia


 
Format: RRRR, np. 2012
Format: RRRR, np. 2012
Format: tylko liczby z przedziału 1-6, np. 4,5
Format: tylko liczby z przedziału 1-6, np. 4,5
 

Zgody


 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej ww. badań.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), przez Politechnikę Łódzką , w celu prowadzenia badań losów zawodowych absolwentów.

Wyrażam zgodę na udział w badaniach losów zawodowych absolwentów prowadzonych przez Politechnikę Łódzką.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji na temat kursów, szkoleń i studiów organizowanych przez Politechnikę Łódzką
Tak, wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody
Pola zaznaczone * są polami wymaganymi.