Jak działa Elektroniczny System?

Jak działa System?

System stworzono po to, by badać losy zawodowe wychowanków Politechniki Łódzkiej.
Rejestrując się w Systemie i wypełniając ankiety pomagasz Uczelni stale dostosowywać programy studiów
do wymagań rynkowych. Ankiety są całkowicie anonimowe, odpowiedzi nie są powiązane z Twoimi danymi osobowymi.

W Systemie możesz uzyskać niezbędne do obrony dokumenty:

1. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

2. Oświadczenie, o wyrażeniu (nie wyrażeniu) przez Ciebie zgody na udział w badaniach losów zawodowych absolwentów prowadzonych przez Politechnikę Łódzką i otrzymywanie korespondencji dotyczącej
ww. badań.


Oba dokumenty masz obowiązek złożyć w Dziekanacie swojego Wydziału
przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.


Dziekanat Wydziału przyjmie tylko dokumenty wygenerowane przez System.